Voorstelling "Een eigen melodietje"

De letterlievende vereniging 'J.J. Cremer' voert dit jaar weer een aantal voorstellingen op van "Een eigen melodietje", een collage van teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek 'Etty'.

De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden. Haar hypterintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar ondergand uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen. 

Als u hier klikt kunt u de hele flyer bekijken en het hele verhaal achter deze mooie voorstelling lezen. 

Wij hopen dat u allen komt kijken!+

 

Ga terug