Wijziging tijden OLVH en H. Bavo

Wijziging aanvangstijd Eucharistievieringen op zondag, in de OLV-Hemelvaart en de H. Bavo, Heemstede, m.i.v. 1 september 2018
 
Op veler verzoek en na overleg binnen het pastoresteam en de Klaverbladbestuur zal de aanvangstijd van de Heilige Mis op zondagmorgen in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein te Heemstede en de H. Bavo parochie aan de Herenweg 88 in Heemstede m.i.v. 1 september a.s. teruggaan naar 10:00 uur. Het huidige tijdstip van 9:15 uur in de OLVH heeft merkbaar nadelige gevolgen voor onze gemeenschap: veel, vooral oudere parochianen vinden het tijdstip m.n. in de wintermaanden te vroeg; dat geldt ook voor sommige gezinnen met kinderen.

Een mogelijke consequentie van de aangepaste aanvangstijd kan zijn dat op sommige zondagen geen eucharistieviering kan worden gevierd in onze kerk, omdat er helaas geen priester beschikbaar is om te celebreren; in een dergelijk geval is er, zo mogelijk, een woord- en communieviering o.l.v. een diaken of van pastor Ans Dekker of men kan op zaterdagnamiddag naar de Engelse mis komen, dan wel op zondagmorgen in een van de de zusterparochies H. Bavo of de H. Jozef te Bennebroek de H. Mis meevieren. Op zondag zal in tenminste een van beide kerken in Heemstede een eucharistieviering gehouden worden.


Ga terug