Activiteiten Klaverblad

Voor alle parochies:


De viering bij de opening van het werkjaar van het ouderenpastoraat op dinsdag 25 september aanstaande om 19.00 uur in de OLV Tenhemelopneming, met koffie en bijpraten na.De (catechese-)avond die pastoor van Peperstraten op 3 oktober aanstaande in de Bavopastorie gaat geven rond de Zaligsprekingen en heiligheid, n.a.v. de brief van de paus; Gaudete et excultate.Iets verder weg, maar ook al belangrijk: op 17 oktober is er een meditatieve Mariaviering met het Dameskoor is in de Bavo, waarbij parochianen van álle parochies zijn uitgenodigd. Start om 19.00 uur. Op donderdagmiddag 25 oktober, om 14.30 uur,  kan men meedoen aan een viering met toediening van de gezamenlijke  Ziekenzalving in de OLVTenhemelopneming. Parochianen uit alle vier de parochies kunnen zich nog aanmelden hiervoor. Voorgangers; pastor Verhaegh en pastor Dekker.  De voorbereidingsmiddag is op 18 oktober (zie het Klaverblad van september).

 

 
Extra voor de Jozef en de OLV Tenhemelopneming:

Op 8 oktober 20.00 uur start de oecumenische gespreksgroep weer, in het Trefpunt in Bennebroek. Dit jaar doet ook ds. Jorissen mee.

 Ga terug