Pastores

Pastoor Jacques Quadvlieg

06-54716091
fr.jacobusquadvlieg@hotmail.com


Kapelaan Jan Jaap van Peperstraten

06 - 46111668
vanpeperstraten@parochiesklaverblad.nl


Pastoraal werkster Ans Dekker

0252 – 525699
dekker@parochiesklaverblad.nl