Secretariaat parochie O.L.V. Hemelvaart

Het parochiesecretariaat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag
van 9.00 – 12.00 uur.

De medewerksters staan voor u klaar voor al uw vragen en verzoeken.
Denk daarbij aan: opgeven misintenties, abonnement parochieblad Tweeluik, declaraties door vrijwilligers, informatie over vieringen en activiteiten, over Dopen, Communie, Vormsel, Huwelijk en uitvaart enz.

Buiten deze openingstijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een mobiele telefoon die door twee vrijwilligers bij toerbeurt wordt meegedragen. Dit is alleen bedoeld voor noodgevallen, zoals het aanmelden van een uitvaart of een ziekenzalving.

Adresgegevens:
Valkenburgerplein 20
2103 AT    HEEMSTEDE
023 - 5286608
info@olvh.nl


Bankgegevens:
NL25 INGB 0000 2975 54
t.n.v. parochie OLV Hemelvaart, Heemstede

Parochiële Caritas Instelling:
De PCI van de parochie geeft steun aan hen die hulp kunnen gebruiken (financieel of in natura).
Ook wordt via de PCI diverse goede doelen ondersteund.
U gift voor de PCI is zeer welkom op bankrekening: NL85 INGB 0002 7626 99.