Parochieteam

Het parochieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

Het team bestaat uit:
pastoor Jan Jaap van Peperstraten, voorzitter
Florianne van Hees, communicatie/Klaverblad/website
Gé Schavemaker, penningmeester/financiën
Ria Verwoerd, boekhouding
vacature, jongerenwerk