Parochieteam

Het parochieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

Het team bestaat uit:
pastoor Jacques Quadvlieg, voorzitter a.i.
Paul Brouwer

Florianne van Hees
Fé Rietbergen
Gé Schavemaker
Ria Verwoerd