Agenda

Op 9 juli 2017 viert de OLV-Hemelvaartparochie haar 90e verjaardag
 
Op deze bijzondere dag zal de bisschop van Haarlem-Amsterdam, in concelebratie, om 10 uur een Pontificale Hoogmis opdragen in het kerkgebouw aan het Valkenburgerplein te Heemstede. Daarna is er, hopelijk onder een stralend zonnetje, in de tuin van de pastorie volop gelegenheid deze bijzondere 90e verjaardag met elkaar te vieren.

Ook pastoor Quadvlieg is op die dag jarig en hoopt met ons allen zijn 55everjaardag te vieren. Reden genoeg dus voor een extra feestelijke bijeenkomst.

Alle parochianen van het Klaverblad worden van harte uitgenodigd aan te sluiten.