Agenda

Het Parochieteam nodigt alle parochianen uit voor een bijzonder Parochieel Overleg m.b.t. de staat waarin onze gemeenschap verkeert. Het is ons aller verantwoordelijkheid om mee te denken over hoe wij onze parochie voor de toekomst, nabij en verder weg, moeten voorbereiden, teneinde een voor Heemstede e.o. een gezonde en levensvatbare Rooms-katholieke geloofsgemeenschap in stand te houden. Wij willen daarover graag met al onze betrokken vrijwilligers en kerkgangers van gedachten wisselen op woensdagavond 19 september a.s. vanaf 20 uur in de kerk. U bent welkom vanaf 19.30 uur, voor een kopje koffie of thee. Wij hopen dat velen van u in de gelegenheid zijn om mee te denken.
Lees meer