Ter informatie:

Misintenties kunnen aangevraagd worden door middel van het daarvoor bestemde formulier dat achter in de kerk en in de ontmoetingsruimte ligt. Het ingevuld formulier kunt u afgeven bij het secretariaat of u kunt het deponeren in de brievenbus van de ontmoetingsruimte. 

Ook kunt u misintenties aanvragen per e-mail op: rkvogelenzang@gmail.com