Vastenmaaltijd

Vastenactie 2019:

Van Aswoensdag (6 maart) tot 1e Paasdag (21 april) is het vastentijd.
Een tijd van bezinning, tijd om stil te staan bij mensen, die onze steun en aandacht kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is of dichtbij.

SCHOON WATER VERANDERT ALLES!

Wij staan er nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben, waar altijd schoon water uit komt. Maar in grote delen van de wereld is water ver weg en vaak onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding, economische ontwikkeling en verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis.
 
Wat doet vastenactie dit jaar?
Zij steunen in 2019 waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.
Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterput bij een school wordt gebouwd, zorgt dat voor grotere presentie, met name van meisjes.
Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles.
In de vorige editie van het klaverblad heeft u meer kunnen lezen over deze projecten.
 
Jaarlijks voert de Nederlandse Katholieke Gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen, die leven in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is. Wij hopen dan ook dat er ooit een dag komt dat iedereen een goed leven kan leiden.
 
Schoon water voor iedereen, van wereldbelang.

In het kader van dit project wordt er door de gezamenlijke kerken van Bennebroek en Vogelenzang ook dit jaar weer een oecumenische vastenmaaltijd gepland en wel op donderdag 14 maart in 't Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De inloop is vanaf 17.00 uur en de aanvang van de maaltijd is 17.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

U kunt zich hiervoor opgeven tot 7 maart bij:

Secretariaat OLV ten Hemelopneming tijdens openingsuren,

Truida van Schaik Tel: 023-5845198

S
ylvia van Harlingen Tel: 023-5840705

Lilian Ryan Tel: 023-5841422


Voor vervoer kan gezorgd worden.
 
Werkgroep M.O.V., Vogelenzang
 
 Ga terug