Hervatten vieringen

Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni.
Uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.
 
In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld.
 
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.
 
Perspectief op samen vieren
 
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de H. Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.
 
 
Hieronder vindt u linkjes naar de diverse documenten die zijn opgesteld voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik wil maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.
 

Factsheet Ker­ke­lijk Leven op anderhalve meter (pdf)
dit factsheet hoort bij alle drie on­der­staan­de protocollen

Protocol Ker­ke­lijk Leven op anderhalve meter - Gelo­vi­gen (pdf)

Protocol Ker­ke­lijk Leven op anderhalve meter - Be­die­naren (pdf)

Protocol Ker­ke­lijk Leven op anderhalve meter - Kerk­ge­bouwen (pdf)


 

Protocol in English

 

Ga terug