Reserveren vieringen

De bis­schop­pen vragen pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (dit is exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.


Overzicht vieringen oktoberVoor de kerken binnen het Klaverblad dient dus van tevoren gereserveerd te worden. 


Hier onder vindt U de link naar de pagina van uw kerk waarop u de reserveringsgegevens kunt vinden:

Heilige Bavo, Heemstede

O.L. Vrouw Hemelvaart, Heemstede 

Sint Jozef, Bennebroek

O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Vogelenzang


 

Ga terug