Reserveren vieringen

Het aantal kerkgangers is nog steeds beperkt, en wel tot "de anderhalve meter capaciteit" van het kerkgebouw. d.i. het maximum aantal personen dat op anderhalve meter van elkaar in de kerkbanken kunnen plaatsnemen. Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur. Voor deze vieringen is ook de mondkapjesplicht vervallen (u mag natuurlijk wel een mondkapje dragen).
NB: wel/niet reserveren is per parochie verschillend, zie hieronder.
De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht.
De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.


Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de wijzigingen/aan­vul­lingen uit de ‘Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021’:
- Niet meer gelo­vi­gen bij een vie­ring dan de de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw, exclusief be­die­naren en medewerkenden;
- De maat­regel om niet samen te zingen (‘volkszang’) blijft van kracht, maar er mogen maximaal twaalf koorzangers zingen i.p.v. vier; verder is zingen door jeugdkoren toegestaan;
- De basisregels blijven van kracht:
  *  Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
  *  Houd u te allen tijde aan de anderhalve meter afstand regel.
  *  Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen. 
 

Overzicht vieringen juni

 
Gewijzigd per 26 juni 2021:
Voor alle kerken binnen het Klaverblad hoeft niet van tevoren gereserveerd te worden:
Heilige Bavo, Heemstede
O.L. Vrouw Hemelvaart, Heemstede 
Sint Jozef, Bennebroek 
O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Vogelenzang
 

 


 Ga terug