Reserveren vieringen

Het aantal kerkgangers is nog steeds beperkt: vanaf 5 juni tot maximaal 50 personen. In grotere kerken met meer dan 300 zitplaatsen mogen 15% van het aantal zitplaatsen bezet zijn. Ook de al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richt­lij­nen van de over­heid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­wil­li­gers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Voorlopig niet meer dan vijftig gelo­vi­gen bij een vie­ring of 15% van het aantal zitplaatsen in grotere kerken, exclusief be­die­naren en medewerkenden;
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) zolang zij zich in de kerk verplaatsen. Op de vaste plaats aangekomen, mag het mondkapje af.

 

Overzicht vieringen juni


Voor de kerken binnen het Klaverblad dient dus van tevoren gereserveerd te worden. 


Hier onder vindt U de link naar de pagina van uw kerk waarop u de reserveringsgegevens kunt vinden:

Heilige Bavo, Heemstede

O.L. Vrouw Hemelvaart, Heemstede 

Sint Jozef, Bennebroek

O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Vogelenzang


 Ga terug