Reserveren vieringen

Het reserveren voor vieringen is niet meer nodig.
Ook hoeft u zich niet meer te registreren bij binnenkomst van de kerk of een coronapas te tonen.


De 1,5 meter afstand-regel geldt weer sinds 10 november. Dit kan betekenen dat niet alle zitplaatsen in de kerk kunnen worden gebruikt. In de kerk is dan aangegeven om welke zitplaatsen het gaat.
Gelo­vi­gen wordt wel uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.


Sinds 10 november geldt ook weer de mondkapjes plicht:
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen, op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.


Desinfecteren bij binnenkomst kunt u desgewenst doen.

De basisregels blijven van kracht:
  *  Kom alleen naar de kerk als u en uw huisgenoten geen gezondheidsklachten mbt Corona hebben.
  *  Hoesten en niezen in de elleboog
  *  Houd u aan de hygiëneregels m.b.t. handen reinigen. 

 

  Ga terug