Covid-19 binnen onze kerken

Het kabinet heeft op dins­dag 20 april een aantal versoepelingen aan­ge­kon­digd op het gebied van corona­maat­re­ge­len vanaf woens­dag 28 april. Wat veran­dert voor de pa­ro­chies is het aantal mensen dat een ker­ke­lijke uit­vaart mag bijwonen.

Vanaf woens­dag 28 april mogen er bij een uit­vaart hon­derd mensen aanwe­zig zijn, dat zijn er nu nog vijf­tig. Ook voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uit­vaart hon­derd mensen aanwe­zig mogen zijn, mits de ruimtecapaci­teit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat. De aanwe­zigen moeten name­lijk nog steeds op an­der­halve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Voorts hebben de bisschoppen van Nederland, na een gesprek met minister Grapperhaus, besloten voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben meer aanwezigen toe te staan bij een viering. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. Deze wijziging gaat donderdag 29 april in.
Het maximum toe te laten personen hangt dus af van de grootte van de kerk en zal dus per kerk verschillen. Kijk voor dit maximum bij de afzonderlijke kerken.
Omdat er nog steeds een maximum geldt, blijft reserveren noodzakelijk.

Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht. Eventuele verdere wijzi­gingen in het protocol wor­den zo spoe­dig moge­lijk ge­com­mu­ni­ceerd op deze web­si­te.

 Ga terug