Nieuwe maatregelen i.v.m. Covid-19

Graag vragen wij uw aandacht voor dit bericht van de Nederlandse kerkprovincie dat op de website van het bisdom is gepubliceerd:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4399&t=Coronamaatregelen+R-K+Kerk+blijven+onverminderd+van+kracht
 
De belangrijkste wijziging is dat voor alle kerkelijke vieringen het maximum aantal van 30 personen geldt, ook voor uitvaarten en huwelijken.
 
Tevens maken we u erop attent dat de beperking van de groepsgrootte tot maximaal 2 personen of 1 huishouden betekent dat vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten (denk aan catechetische bijeenkomsten) van meer dan 2 personen gedurende de komende twee weken niet op fysieke wijze mogelijk zijn. Een uitzondering geldt voor activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.
 
Dit betekent ook dat het repeteren door koren (van meer dan twee personen) gedurende de komende twee weken niet mogelijk is.
Het OMT adviseert tegen “zingen in groepsverband in elke context” (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur/coronavirus-en-regels-voor-zangkoren) wat betekent dat ook zang door koren tijdens de liturgie wordt afgeraden, tenzij door enkele cantores (zie ook Wijzigingen Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 )
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u kracht en wijsheid in de komende periode.Ga terug