Covid-19 binnen onze kerken

Versoepeling Covid-19 maatregelen vanaf 17 juni 2022

Met ingang van vrijdag 25 februari zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk vervallen.
Verder worden de maatregelen voor het uitreiken van de communie versoepeld. De beperkende regels voor het uitreiken van de communie vervallen met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt.
Voorts is het gebruik van wijwater weer toegestaan.
Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.


Met ingang van 17 juni zijn nog 2 maatregelen vervallen. Gelovigen mogen elkaar weer de hand geven bij de vredeswens (maar de coronatijd-vredeswens mag natuurlijk ook nog steeds worden gebruikt). Collecteren kan desgewenst weer door het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand of door collectezakjes te gebruiken; parochies zijn vrij om de wijze van collecteren zelf te bepalen.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.
‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

 Ga terug