Thuis de Veertigdagentijd vieren

Kunt u niet naar de kerk komen deze weken van voorbereiding op Pasen? Misschien is het dan een mooi idee om toch méé te vieren met de kerk wereldwijd door thuis een plekje in te richten waar u symbolisch iets van de thema’s van elke week kunt laten zien. Daarbij zou u dan de lezingen kunnen lezen die erbij horen; we zullen die elke week op zaterdag op de website zetten. Ook zal daarbij elke week een stukje gezet worden waarin de symboliek wordt toegelicht. Zoals Nederlandse bisdommen zeggen: Vier Pasen! En er is geen feest zonder voorbereiding…..

In de kerk van Vogelenzang en de H. Bavo zullen de ‘liturgische schikkingen’ ook in de kerk te zien zijn.
 
Deze eerste zondag van de Veertigdagen beginnen we in de woestijn.

Veertigdagentijd: samen op weg gaan naar Pasen.

In deze periode van bezinning worden we uitgenodigd om na te denken over de kern van ons geloof en ons af te vragen wat niet tot het wezenlijke in het leven hoort. Om terug te keren tot God.
In de zondagsviering ( die u in de kerk of via radio of livestream kunt volgen) wordt in de inleiding verwezen naar het thema en naar de lezingen van die dag. Ook zal er voor in de kerk een symbolische schikking komen die hiernaar verwijst.
Voor de symbolische schikking is er voor iedere week een aanwijzing, zodat we deze ook thuis kunnen maken, om zó met elkaar verbonden de weg naar Pasen te gaan.

Eerste zondag

Thema: Teken van Gods verbond”
En God zei: “Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het Verbond tussen Mij en de aarde .” In het Evangelie horen we deze dag  dat Jezus de beproeving door de duivel in de woestijn in veertigdagen heeft doorstaan.

Symbolische schikking:
Op, bijvoorbeeld een dienblad, wordt zand gelegd dat de woestijn voorstelt met eventueel een regenboog van gekleurd karton .
Tweede zondag

Thema: “ Een hart onder de riem”.
God doet de mens anders zien en geeft hen een nieuw perspectief, geeft leven. Drie leerlingen van Jezus mochten met Hem de berg op, de hemel open zien. Jezus laat even een glimp zien van zijn heerlijkheid: Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante en zijn kleren werden schitterend wit….

Symbolische schikking:
Bij de berg zand kunnen 1 of drie witte bloemen gezet worden.

 Ga terug