Vasten en Vastenactie 2022

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer

Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
-  een betere omgang met jezelf;
-  een betere omgang met medemensen;        
-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
-  een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

 

Bekijk projectenVasten en Vastenactie
Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent 'even minderen voor een ander'. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. Vroeger voerden we alleen campagne tijdens de vastentijd, tegenwoordig gaat dat het hele jaar door. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen bereid in actie te komen voor een ander
 

Bekijk projecten
 


 Ga terug