Gespreksgroep voor vrouwen

In het vorige Klaverblad hebben wij een uitnodiging geplaatst om met een groep vrouwen in gesprek te gaan over onze rol in de kerk, en de rol van ons geloof in ons dagelijks leven.

Binnenkort willen wij beginnen en met de mensen die zich opgegeven hebben een startdatum prikken.

Als je/u nog graag mee wil doen, kan je je natuurlijk nog steeds opgeven.

Aanmelden via dekker@parochiesklaverblad.nl, of bij het parochiesecretariaat van uw eigen parochie.

U bent van harte welkom!

Peggy Bracco Gartner en pastor Ans Dekker.Ga terug