Cursus Catholisism

De cursus Catholisism, die in het voorjaar gestart is met maandelijkse maandagavonden in de Bavo en dinsdagavonden in de OLV Hemelvaart, gaat in Oktober weer verder!

We gaan weer de prachtige 50 minuten durende films bekijken die father Barron gemaakt heeft, over diverse onderwerpen uit de katholieke kerk. Daarna gaan we met elkaar erover in gesprek.

Zo gauw ik met pater Esko een datum heb kunnen afspreken zullen we dit communiceren naar de mensen die in het voorjaar meededen. Maar het is ook nog mogelijk aan te sluiten!

Elke aflevering kan op zich bekeken worden. In oktober gaan we verder met nummer 6: over Christus en de kerk.

Wil u graag weten wanneer we verder gaan, meldt u dan aan bij uw parochiesecretariaat, liefst met
een e-mailadres, dan sturen we u bericht.

Pastor Ans Dekker
 Ga terug