Algemeen

Met ingang van 25 februari vervalt in Nederland de anderhalve meter afstand en het verplichte mondkapje. De bisschoppen van de R.-K. Kerk hebben besloten om dat met ingang van die dag ook te laten gelden voor de kerkgangers.