Parochiebestuur

De Bisschop heeft de volgende personen benoemd tot lid van het parochiebestuur van de personele unie voor de vier parochies van regio Klaverblad. Het parochiebestuur bestuurt de vier parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang (regio Klaverblad).
 
Voorzitter: Pastoor J.J. v. Peperstraten
Vicevoorzitter en interim penningmeester  
Secretaris Mevr. K. Rouwen
Penningmeester  
Lid (gebouwen) De heer J. van den Putten
Lid (gebouwen) De heer P. van den Berg
Parochieteam Bavo, lid parochieblad Klaverblad Mevr. E. Kerkstra
Parochieteam OLVH, lid parochieblad Klaverblad Mevr. F. van Hees
Parochieteam St. Jozef Mevr. T. Kortekaas