Parochiebestuur

De Bisschop heeft de volgende personen benoemd tot lid van het parochiebestuur van de personele unie voor de vier parochies van regio Klaverblad. Het parochiebestuur bestuurt de vier parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang (regio Klaverblad).
 
Voorzitter: Pastoor E. Fennis
Secretaris Mevr. A. Schouten
Penningmeester Vacature
Lid (gebouwen)  
Parochieteam Bavo, lid parochieblad Klaverblad Mevr. E. Kerkstra
Parochieteam OLVH, lid parochieblad Klaverblad Mevr. F. van Hees
Parochieteam St. Jozef Mevr. T. Kortekaas
Parochieteam OLVtH Dhr. P. Hulsbosch