Pastores

In de parochies van de regio Klaverblad zijn door de Bisschop de volgende pastores benoemd:
Drs. Eric Fennis

voorlopig bestuurlijk verantwoordelijk als administratorPater Tristán Peréz

 

 

Drs. Ans M. Dekker
Pastor Rob Verhaegh