Pastores

In de parochies van de regio Klaverblad zijn door de Bisschop de volgende pastores benoemd:

Drs. Eric Fennis

voorlopig bestuurlijk verantwoordelijk als administrator


Pater Tristán Peréz
 

 

Drs. Ans M. Dekker
Pastor Rob Verhaegh


 


Pater Esko Kissboat