Parochiemagazin Klaverblad

Klaverblad is het parochieblad voor de gezamenlijke parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang. Het wordt 10 maal per jaar bij de parochianen van de 4 parochies bezorgd.
Uw bijdrage in de kosten kunt u overmaken op: NL57 INGB 2510 00 t.n.v. AKTIE Klaverblad.

Kopij
Indien u kopij heeft voor ons Parochiemagazin Klaverblad kunt u dit sturen aan het redactieadres:

redactie@parochiesklaverblad.nl