Nieuws

* Zomer-kerkbollenveiling 11 juni
* Week Nederlandse Missionaris 2022 (28 mei -  5 juni)
* Cursus Catholicisme
* Bavokoor zoekt nieuwe leden!
* Covid-19 binnen onze kerken

---------------------------------------------------------------------
 

Zomer-kerkbollenveiling
Het comité Kerkbollenveiling nodigt alle parochianen uit om zich in te schrijven voor het zomerevent! Dit wordt gehouden op zaterdag 11 juni van 17.30 – 21.30 uur.
Er wordt een compleet verzorgde avond georganiseerd met een barbecue/3 gangen menu. Inclusief een welkomstdrankje, wijn, bier en fris.
Tussen de gangen door gaan we een veiling doen en is er een loterij waarbij er een goed gevulde verrassingsmand gewonnen kan worden. Het zomerevent vindt plaats in het BAVOgebouw op het kerkplein. Bij goed weer eerst buiten.
Een inschrijving van deze goed verzorgde avond kost € 50,00 per persoon, waarvan een gedeelte nodig is om de kosten van deze avond te dekken, het overige gaat naar het onderhoud van onze kerk.
We zijn van plan om in november weer de reguliere Kerkbollenveiling te gaan houden. Na de zomer meer nieuws hierover.

Schrijf je vóór 15 mei in via het inschrijfformulier dat op de leestafels in de kerk en bij het secretariaat ligt.
Vermeld hierbij naam, adres, aantal personen en evt. dieetwensen.
Lever dit in bij Comité Kerkbollenveiling, Lorentzlaan 47, 2105 TR Heemstede.
Per mail: email rechtstreeks naar: steeghs2014@gmail.com
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 2022
Pinksteractie  ‘Geloven in de ander, samen één missie.

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Geïnspireerd door hun geloof zetten zij zich in voor anderen. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
De jaarlijkse Pinksteractie van de WNM, die dit jaar loopt van 28 mei tot 5 juni zorgt er voor dat de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers hun huidige werk kunnen blijven doen en later kunnen genieten van hun welverdiende verlof.

Zo werkt missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo. Hij is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi en zet zich in voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst en die in twee huizen zijn opgevangen. De zogenoemde ‘sociale moeders’ van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jongeren te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt.
Frans en Dick en al die andere werkers zijn er altijd voor de ander, dat is hun missie. En samen zijn wij er voor hen tijdens deze Pinksteractie.

Geef dan aan de Pinkstercollecte in onze kerk
o
f op rekeningnummer IBAN: NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag
Zij zullen u dankbaar zijn.
 
Namens MOV-groep,  parochie H. BavoCursus Catholicisme
Op maandagavond 16 mei a.s. wordt er weer om 20.00 uur in onze pastorie een cursusavond DVD-serie Catholicisme gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.


Bavokoor zoekt nieuwe leden!
Door de impact van corona zijn veel leden afgevallen. Daarom zoekt het koor nieuwe enthousiaste leden. Alle stemmen zijn hartelijk welkom!
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk zelf.
Bent u of weet u iemand die het leuk vindt om mee te zingen? Laat het ons weten!
U kunt bellen naar Agnes Martens, voorzitter van het koorbestuur: 023- 5280895. Of naar het secretariaat 023-5280504.
Welkom!Covid-19 binnen onze kerken
Voor meer informatie, zie hier