Nieuws

* Wekelijkse Nieuwsbrieven: 
 
  - open de meest recente Nieuwsbrief  of
   - ga naar alle Nieuwsbrieven

 


* Oproep Bouwcommissie
* Bavokoor zoekt nieuwe leden!
* Autohulpdienst

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep Bouwcommissie

Niet alleen voor huishoudens zijn de stijgende gas- en energieprijzen een punt van zorg.  Gekeken wordt hoe we in de Bavo kerk en aangrenzende gebouwen minder gas en stroom kunnen gebruiken. 
In de kerk is gezocht naar een zodanige afstelling van de thermostaat dat het tijdens vieringen en koorrepetities nog net behaaglijk is. Omdat door de open kerkdeuren veel kou naar binnen komt, zullen deze meer gesloten worden. 
Volgende meer ingrijpende en kostbaardere stappen kunnen gezet worden als van de kerk een zgn. warmtefoto is gemaakt. Dat gebeurt eind van het jaar als het buiten koud genoeg is.
 
Waar we nu al wel mee willen gaan experimenteren is het volgende. De warme lucht die de kerk wordt ingeblazen om deze te verwarmen stijgt door zijn lichtere gewicht dan de koudere lucht naar boven tot aan het plafond van de kerk. Door ventilatoren in de nok op te hangen wordt deze lucht weer naar beneden gevoerd.  Hiermee kan op gas worden bespaard. Vanwege mogelijke risico's van circulerende lucht op verspreiding van het Covid virus willen we dit eerst nog beter onderzoeken. Wat we wel al willen uitproberen is door het plaatsen van staande ventilatoren op het zangkoor stijgende lucht naar beneden te drukken.
Daarom het verzoek aan parochianen die tussen nu en begin april een ventilator over hebben, die kan worden gebruikt voor dit experiment, zich via parochie.hbavo.heemstede@gmail.com bij ons te melden. 
Verder onderzoeken we de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Bavogebouw en de fietsenstalling.

Naast dat deze maatregelen de stijgende kosten kunnen beperken, dragen ze natuurlijk ook bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.
Ook eventuele andere suggesties zijn welkom.
 
BOUWCOMMISSIE BAVO
Peter-Paul Horck
Loek Prins
Leo van WerschBavokoor zoekt nieuwe leden!
Mogen wij even uw aandacht vragen?
Het Bavokoor is naarstig op zoek naar nieuwe leden.
In de afgelopen “corona jaren” heeft een aantal leden het koor verlaten, deels om gezondheidsredenen, maar ook vanwege de hoge leeftijd.

Alle stemgroepen zijn meer dan welkom!

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende kerken noodgedwongen gesloten. Bent u een ex- koorzanger? Kent u mensen, die voorheen in een koor hebben gezongen? Lijkt het u leuk om in een koor te zingen?
Dan is het Bavokoor wellicht het koor, waar u met veel plezier uw stem kunt laten horen.

Houdt u van zingen? Kom dan eens kijken op een repetitieavond. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in onze Bavokerk.
Als u graag wat meer informatie wilt, voordat u de stap naar het koor zet, mag u mij altijd bellen. Ik vertel u graag hoe heerlijk het is om samen te zingen. Daarom geef ik zelf al ruim 50 jaar mijn stem aan het Bavokoor! Graag zeg ik: Tot ziens!

Hartelijke groet,
Agnes Martens, voorzitter
Tel. 023-5280895
Autohulpdienst
Omdat het voor meer mensen moeilijker wordt om naar de kerk te komen zoeken we chauffeurs die bereid zijn om iemand 1x in de zoveel weken voor een zondagviering van huis op te halen en erna weer thuis te brengen.
Zoals bv. op de 1e zondag van de maand, zodat ook zij dan bij het gezamenlijke koffiedrinken kunnen zijn.
Ook vragen we iemand die het geheel wil coördineren.
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet.
U kunt zich opgeven: na de viering in de sacristie of van ma. t/m vr. – tussen 09.00 en 12.00 uur bij het secretariaat.