Nieuws


Bavozondag: 3 oktober
Op 3 oktober vieren wij ons patroonsfeest van de H. Bavo. In de viering zal pastor Rob Verhaegh voorgaan en zingen de koren weer mee.
Zie hier

Mariaviering 13 oktober
Op woensdagavond 13 oktober om 19:00 zal voor het hele Klaverblad in onze kerk een Mariaviering worden gehouden met als thema: ‘Ontmoeting’. In deze viering zullen we samen met het dameskoor vele Maria liederen zingen. U bent van harte welkom.

Oktober – Wereldmissiemaand

Wereldwijd wordt er in de maand oktober aandacht besteed aan de missie. 
Zie hier


Kerstmis

Op Kerstavond 24 december is er in onze kerk om 22:00 uur een Nachtmis die gevolgd kan worden via livestream en de kerkomroep.
Deze viering is uitsluitend toegankelijk voor medewerkenden aan de viering (pastores, lector, acolyten, koor, livestream-team, kosters,...), en mag vanwege de geldende coronaregels niet door anderen worden bijgewoond.
Zie ook 
hier


1e H. Communievoorbereiding
Het eerste communieproject gaat in januari van start. Informatie en aanmelding bij de werkgroep via ehcwerkgroep@gmail of via de secretariaten of pastor Ans Dekker.
Op de leestafels in de kerken liggen de flyers.Covid-19 binnen onze kerken
Zie hier