KerkhofAlgemeen
Direct naast de parochiekerk van de H. Bavo ligt de Begraafplaats Berkenrode
.
Het beheer van dit kerkhof, de gewijde begraafplaats rondom de kerk, berust bij het Parochiebestuur van de H. Bavo.
Het kerkhof is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.


Contact
Voor informatie over het kerkhof kunt u
contact opnemen met mevr. E. Kerkstra, 023-5280504,
of een e-mail sturen naar hbavo.berkenrode@gmail.com.


Regelgeving
De regels voor het kerkhof zijn vastgelegd in het Reglement voor het beheer van de begraafplaats Berkenrode
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Algemene bepalingen
- Openstelling, orde en rust op het kerkhof
- Voorschriften voor lijkbezorging
- De graven
- Grafbedekkingen
- Onderhoud
- Ruiming van graven
- In stand te houden historische graven en opvallende grafbedekking
- Klachten
- Overgangsbepalingen en slotbepalingen

Verdere regels voor graven zijn opgenomen in het document
Voorschriften voor Grafbedekking op de Begraafplaats Berkenrode
Dit document geeft voorschriften over afmetingen van graven, grafbeplantingen en grafbedekkingen.