Secretariaat algemeen

   
Het parochiesecretariaat is het centraal aanspreekpunt binnen de parochie en staat voor u klaar voor al uw vragen en verzoeken.
Het vervult de secretariaats- en/of documentatiefunctie en regelt het doelmatig gebruik van het kerkgebouw.
Daarnaast is het secretariaatsteam ook gastheer/gastvrouw

Denk ook aan: het opgeven van misintenties, declaraties van vrijwilligers, informatie over vieringen en activiteiten
Voorts informatie over Dopen, Communie, Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving, Uitvaart enz.

Verdere informatie vindt u op de Klaverblad website www.parochiesklaverblad.nl
Website informatie speciaal over de Bavo-parochie staat hier op de groene pagina's
   
   
Contactgegevens: zie pagina Contact/Secretariaat