Steun van de parochie

Als u vragen heeft aan of over een werkgroep, neemt u dan contact op met het Secretariaat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Naast verlichting van de pastorale noden kan de parochie binnen haar financiële mogelijkheden ook personen en projecten financieel ondersteunen.
Door de parochies van het Klaverblad zijn ook hier de taken van de werkgroepen onder een gezamenlijke  inter-parochiële IPCI gebundeld.

Doelstelling:
- Aandacht voor de armen in de gemeenschap;
- Daadwerkelijk zorg daar waar nodig;
- Hulpverlening in bredere context.

Realisatie:
- het werven van gelden;
- Het opsporen van de diverse noden;
- Ook de niet-fananciële lasten van mensen helpen vermnderen;
- Actieve deelname aan charitatieve instellingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
De MOV wil een brugfunctie vervullen tussen de kerk in de derde wereld en onze parochie.
Zo ontstaat er wederkerigheid. In overleg met het MOV dekenaat Haarlem onderhoudt zij contacten met o.a. parochianen in ontwikkelingslanden.

Doelstelling:
Aandacht vestigen op de Derde Wereld. Aan de hand van onze Missionaire agenda krijgen wij de gelegenheid om op vastgestelde data de aandacht te vragen.
Ons doel is om mensen bewust te laten worden van een andere wereld dan die van ons.

Realisatie:
Om gedurende het jaar op de hoogte te blijven, gaan we zes maal per jaar naar de Diocesane Missionaire Werkgroep in Haarlem, bezoeken we studiedagen rondom een thema.
Vanuit onze groep is er regelmatig contact met missionarissen uit eigen parochie via correspondentie.
We komen eens per 2 maanden bij elkaar.
Aan het einde van iedere actie hebben wij onze collectes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------