Contact

Parochie Heilige Bavo
Herenweg 88
2101 MP Heemstede

Telefoon: 023 5280504
E-mail: parochie@hbavo-heemstede.nl

NL44 INGB 0000 1143 67, Parochiebestuur H. Bavo

Inschrijving KvK 75027925

Contactgegevens Secretariaat: 
klik hier