Vieringen in de H. Bavo

Corona-regels in de kerk
De bis­schop­pen vragen pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen zo snel als moge­lijk terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (dit is exclusief be­die­naren en mede­wer­kenden). De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­willigers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.


Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', geda­teerd 10 juli 2020, blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren en medewerkenden;
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Reserveren
Voor alle vieringen in onze kerk dient u zich van te voren aan te melden. Wilt u om te reserveren een mail sturen naar hbavo.aanmeldenvieringen@gmail.com
of bellen met het secretariaat op 023 - 5280504.

Vieringen in de H. Bavo februari / maart 2021

  Woensdag 17-2  19.00 uur  Aswoensdag Eucharistieviering  Ps. Diego Pildain
  Donderdag 18-2  09.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 21-2  10.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Tristan Perez
  Donderdag 25-2  09.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 28-2  10.00 uur  Woord- en Communieiering  Ps. Petra Kuperus
  Donderdag 4-3  09.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 7-3  10.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Diego Pildain
  Donderdag 11-3  09.00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 14-3  10.00 uur  Woord- en Communieiering  Ps. Ans Dekker


       
Liturgieboekje beschikbaar:   (klik op het boekje hierboven)

Alle vieringen zijn te volgen via  livestreaming  en de  kerkomroep.

Collecte
Niet alleen de viering kunt u digitaal volgen, ook de collecte kan digitaal. Voor uw deelname aan de collecte, kunt u gebruik maken van deze QR-code (geldig t/m 31 maart).
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Overzicht vieringen in het Klaverblad februari 2021

Overzicht vieringen in het Klaverblad maart 2021