Vieringen in de H. Bavo

Corona-regels in de kerk
De bis­schop­pen vragen, met ingang van 2 mei 2021, niet meer dan 75 aanwe­zigen bij een li­tur­gie­vie­ring in onze kerk toe te laten (dit is exclusief be­die­naren en mede­wer­kenden). De maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelo­vi­gen wordt verder gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

De bis­schop­pen beseffen dat in de pa­ro­chies veel vrij­willigers betrokken zijn bij het implemen­te­ren van de maat­regelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aan­dacht eist.

Het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter', geda­teerd 10 juli 2020, blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:
- Niet meer dan 75 gelo­vi­gen bij een vie­ring in onze kerk, exclusief be­die­naren en medewerkenden;
- Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen in de kerk een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat kan worden afgedaan zodra men op zijn plaats is aangekomen.

Reserveren
Voor alle vieringen in onze kerk dient u zich nog steeds van te voren aan te melden.
Wilt u om te reserveren:

- een mail sturen naar hbavo.aanmeldenvieringen@gmail.com of
- bellen met het secretariaat op 023 - 5280504

Vieringen in de H. Bavo mei 2021
  Zondag 2-5  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Diego Pildain
  Donderdag 6-5  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 9-5  10:00 uur  Woord- en Communieviering  Ps. Ans Dekker
  Donderdag 13-5  10:00 uur  Eucharistieviering Hemelvaartsdag  Ps. Tristan Perez
  Zondag 16-5  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Tristan Perez
  Donderdag 20-5  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 23-5  10:00 uur  Eucharistieviering Pinksteren  Ps. Rob Verhaegh
  Donderdag 27-5  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 30-5  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Diego Pildain


       
Liturgieboekje beschikbaar:   (klik op een boekje hierboven)

Alle vieringen zijn te volgen via  livestreaming  en de  kerkomroep.

Collecte
Niet alleen de viering kunt u digitaal volgen, ook de collecte kan digitaal. Voor uw deelname aan de collecte kunt u gebruik maken van deze QR-code (geldig t/m 10 juni).
Hartelijk dank voor uw bijdrage.Overzicht vieringen in het Klaverblad mei 2021