Vieringen in de H. Bavo

Corona-regels in de kerk
Ingaande 10 november zijn 2 "oude" regels opnieuw van kracht:
   anderhalve meter en mondkapjes:
   *
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen an­der­halve meter afstand te hou­den.
      Dat houdt ook in dat niet alle plaatsen meer kunnnen worden gebruikt:
      de helft van de banken is afgesloten.
   *
Gelo­vi­gen wor­den gevraagd bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje te dragen.
      Op de plaats aangekomen mag het mondkapje af.
-  De basis­regels blijven gel­den: han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis­blij­ven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnen­ruim­tes.
-  U hoeft niet te reserveren of u bij binnenkomst aan te melden om een viering bij te wonen. U heeft ook geen coronapas nodig.
-  Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
-  Er mag gezongen worden in de kerk, zowel volkszang als door koren.


Kerstmis
Op Kerstavond 24 december is er in onze kerk om 22:00 uur een Nachtmis die gevolgd kan worden via livestream en de kerkomroep.
Deze viering is uitsluitend toegankelijk voor medewerkenden aan de viering (pastores, lector, acolyten, koor, livestream-team, kosters,...), en mag vanwege de geldende coronaregels niet door anderen worden bijgewoond. 
Informatie over de overige kerstvieringen volgt later.

Vieringen in de H. Bavo november/december 2021
  Donderdag 18-11  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zaterdag 20-11  19:00 uur  Vormselviering  Mgr. J. Hendriks
  Zondag 21-11  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Tristan Perez
  Donderdag 25-11  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 28-11  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Donderdag 2-12  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 5-12  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Diego Pildain
  Donderdag 9-12  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 12-12  10:00 uur  Woord- en Communieviering  Ps. Ans Dekker
  Donderdag 16-12  09:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Rob Verhaegh
  Zondag 19-12  10:00 uur  Eucharistieviering  Ps. Tristan Perez


       
Liturgieboekje beschikbaar:   (klik op een boekje hierboven)

Alle vieringen zijn te volgen via  livestreaming  en de  kerkomroep.

Collecte
Niet alleen de viering kunt u digitaal volgen, ook de collecte kan digitaal. Voor uw deelname aan de collecte kunt u gebruik maken van deze QR-code (geldig t/m 3 januari).
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Een overzicht van de Klaverbladvieringen in de maand December vindt u hier