Kerkomroep

Om de kerkradio/kerkomroep te openen kunt u onderstaande link gebruiken:

https://www.kerkomroep.nl/#/

U komt dan op de website van de Kerkomroep.
Zoek vervolgens in "Vind uw kerk" op: Bavo Heemstede

U kunt ook rechtstreeks naar de Bavo-pagina gaan door te klikken op: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21211

Vieringen
Zondags om 10.00 uur
Donderdags om 09.00 uur
Ook alle uitvaarten in de Bavokerk zijn te beluisteren op de kerkomroep.

Boekjes voor de vieringen staan hier.