Secretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op de dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Adres
Parochie O.L.V. Tenhemelopneming
Kerkweg 2
2114 CM     VOGELENZANG

023 – 5841137
rkvogelenzang@gmail.comNL25 RABO 0306 9066 35