Enquete

Door het klikken op onderstaande links kunt u de resultaten zien van de enquête die onder alle inwoners van Vogelenzang is gehouden met betrekking tot de toekomst van onze kerk en het kerkgebouw. 

Klik hier voor een overzicht van de totale resultaten. 

Klik hier voor een toelichting op de resultaten.