Werkgroepen

STUURGROEP LITURGIE
Doel van de stuurgroep liturgie is het coördineren en plannen van de liturgische activiteiten in de parochie. Daarbij streeft zij naar een evenwichtige verdeling van de vormen van de vieringen voor de diverse doelgroepen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen op liturgisch gebied, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter en de pastoraal werkster.
 
Contactpersoon:
Pastor Ans Dekker (0252 - 525 699)
  
 
WERKGROEP LITURGIE
De werkgroep liturgie is verantwoordelijk voor alle reguliere vieringen en verzorgt onder andere het samenstellen van teksten en boekjes. Voor incidentele vieringen door andere groepen fungeert de groep dan als aanspreekpunt en verleent desgewenst ondersteuning.
De werkgroep liturgie onderhoudt het contact met de pastores en andere voorgangers, de kosters, de coördinator misdienaars en met de versiergroep.
 
Contactpersoon
Mieke Metselaar   (tel.nr.: 023 - 584 88 99)
 
 
KOSTERSGROEP
De Kostersgroep verzorgt alle kosterswerkzaamheden, direct voorafgaand, tijdens en in aansluiting op liturgische activiteiten in het kerkgebouw. Voorafgaand aan een viering zorgen de kosters onder meer voor het klaarzetten van de liturgische benodigdheden, het instellen van verlichting en verwarming en het luiden van de klok.
De kosters fungeren als aanspreekpunt voor parochianen en werkgroepen met betrekking tot de inrichting en aankleding van de kerk tijdens de viering.
 
Contactpersoon
Gerard Tromp (tel.nr.: 023-528 79 21). 

 
VERSIERGROEP
De versiergroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwillig(st)ers die elke week weer zorgt  voor een sfeervolle aankleding van de kerk met bloemen en planten. De versiering wordt zoveel mogelijk aangepast aan de thema’s van het kerkelijk jaar, zoals Advent, Kerstmis, Vastentijd en Pasen.
 
 
BEZOEKERSGROEP
Het doel van de bezoekersgroep is het contact onderhouden met parochianen. De leden gaan op bezoek bij nieuwe parochianen, bejaarden, zieken en brengen kaarten of bloemen bij bepaalde gelegenheden.
Twee keer per maand (op de 1e en de 3e zondag) verzorgen zij na de vieringen de koffie en thee in de Ontmoetingsruimte.
 
Contactpersoon:
Mieke Metselaar   (tel.nr.: 023 - 584 88 99)
 
 
WERKGROEP M.O.V.
Deze werkgroep zet zich in voor alle activiteiten die vallen onder missionering, ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken voor zover de Nederlandsche kerkprovincie daaraan deelneemt en er binnen de parochie weerklank voor wordt gevonden.
Er wordt aandacht besteed aan o.a. Vastenactie, MIVA, Vredesweek en de Adventsaktie/Solidaridad. Dit gebeurt meestal via ons parochieblad “Op de Hoogte”.
De collectes worden eveneens door de werkgroep verzorgd.
 
Contactpersoon:
Truida van Schaik  (tel.nr.: 023 - 584 51 98)
 
 
WERKGROEP OPEN EETTAFEL
Elke 1e donderdag van de maand om 12.30 uur wordt in de Ontmoetingsruimte een Open Eettafel georganiseerd (vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom!). 
De maaltijd bestaat uit drie gangen en is inclusief koffie/thee en een glaasje wijn. De kosten hiervoor zijn € 7,00 (dit wordt betaald met een automatisch incasso).
De gastvrouwen dekken de tafels, serveren het eten uit en zorgen daarna dat alles weer netjes wordt achtergelaten.
Vindt u het leuk om met ons mee te eten belt u dan met onderstaand telefoonnummer.
 
Contactpersoon:
Susan Koelers  (tel.nr.: 023 - 584 88 90)


GEBOUWEN- EN INVENTARISGROEP
Onder technisch beheer wordt verstaan: alle activiteiten die nodig zijn om gebouwen en inventaris in goede staat te houden c.q. te brengen.
De activiteiten richten zich met name op het kerkgebouw, de Ontmoetingsruimte, de begraafplaats en de tuin. De groep werkt zelfstandig. Daar waar werkzaamheden van verschillende werkgroepen raakvlakken hebben, worden de werkzaamheden gecoördineerd.

Coördinatoren: Jaap van der Schrier en Sjaak Poelwijk


SCHOONMAAKGROEPEN
Onze schoonmaakgroepen zijn onderverdeeld in:
 
- De kerkwerk(st)ers
  Zij verzorgen maandelijks het opruimen en schoonmaken van de kerk.
   
   
- De poetsgroep
  De poetsgroep zorgt voor het oppoetsen van koper en zilver. Ze doen dit 
  vier à vijf maal per jaar.
   
   
- Schoonmaak ontmoetingsruimte
  De ontmoetingsruimte wordt 1x per week schoongemaakt.
   


WERKGROEP ONDERHOUD PAROCHIETUIN, VOORTUIN EN BEGRAAFPLAATS:
Een groep vrijwilligers verzorgt de beide tuinen, met name op de 1e zaterdag van de maand.
Ook de begraafplaats wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Dit gebeurt op de laatste donderdag van de maand.


WERKGROEP ARCHIEFBEHEER:
Het archief wordt al jaren bijgehouden door vrijwilligers en zij houden zich o.a. bezig met het uitzoeken van alle oude doopboeken, trouwboeken, overlijdensboeken e.d. Deze stukken zijn allemaal ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.