Eerste Heilige Communie

Want wat ik heb ontvangen – zo schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Christenen van Korinte (1 Kor. 11,23-16) – en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn Lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieu­we verbond dat door mijn Bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jul­lie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.

En dat doen wij nog steeds. Telkens weer als wij bijeen zijn om het brood te breken en te delen in de ene beker. En kinderen vanaf 7 jaar zijn hiervoor van harte uitgenodigd om aan de Tafel van de Heer deel te nemen.

Ieder jaar nodigt uw parochie de kinderen van groep 4 uit om mee te doen met de voorbereiding en de viering van de Eerste heilige Communie. Als uw kind gedoopt is (of wil worden) en in groep vier van de basisschool zit, kan hij of zij daar het komende jaar ook aan mee doen.
 

Communieproject

Voor het Communieproject worden de kinderen gezamenlijk voorbereid met alle kinderen van de Klaverblad regio. Het Communieproject is voor alle kinderen in de leeftijd van Groep 4 basisonderwijs. Als uw kind niet gedoopt is, is dit geen probleem. Uw kind is van harte welkom. Het zal vóór de Communieviering eerst worden gedoopt.

Het Communieproject bestaat uit:

- Bijeenkomsten voor de communicanten
- Vieringen in de kerk voor het hele gezin
- Twee ouderavonden
- De Eerste Communie Viering in april

De kinderbijeenkomsten zijn bedoeld om de communicanten inhoudelijk op het sacrament van de Eucharistie (de Communie) voor te bereiden.

De kosten voor deelname aan het Communieproject bedragen € 30,00.


Deelname


Het is begrijpelijk dat de deelname aan alle voorbereidende bijeenkomsten van groot belang is voor de kinderen. Hier leren zij alles over wat de eerste Com­munie inhoudt, wie Jezus is en wat Hij voor hen kan betekenen en wat de viering van de Eucharistie is. Hoewel de kinderen veel andere verplichtingen hebben, zoals deelname aan sport, is toch onze ervaring dat trainers en andere verantwoordelijken deelname aan het Communieproject van de Kerk als geldige reden van afmelding beschouwen.

Deelname aan de bijeenkomsten van het Communieproject zijn dermate belangrijk dat bij onvoldoende deelname aan deze bijeenkomsten, dit aanleiding kan zijn om het ontvangen van de eerste Heilige Communie te heroverwegen.

De godsdienstige opvoeding van kinderen staat en valt met de ouders. Van de ouders van de communicanten verwachten wij:

- deelname aan de twee ouderavonden
- deelname (met het gezin) aan de vieringen in de eigen parochie-kerk
- hand- en spandiensten bij de bijeenkomsten van het project (denk hierbij aan: vervoer, begeleiden naar het toi­let, ondersteuning bij het voorbereiden van de Eerste Communie Viering enz.)

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de Eerste Heilige Communie werkgroep via ehcwerkgroep@gmail.com.


 

Eerste Communieviering in de parochie

Op 23 november 2022 wordt de informatieavond gehouden voor ouders van kinderen die hun 1e communie willen gaan doen.
Hiervoor is ook een flyer die ook op de leestafels ligt.

De feestelijke viering waarin de kinderen hun 1e Eerste Heilige Communie ontvangen (gegevens volgen)