Huwelijk

Het Christelijk Huwelijk wordt door bruid en bruidegom – man en vrouw – aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Ze beloven elkaar bij alle dagen van het leven te waarderen en lief te hebben en ook trouw te zijn. In alle vier de parochiekerken heten wij u welkom voor een Huwelijksviering volgens de ritus van de Rooms-Katholieke Kerk. 

 
Voorbereidingsbijeenkomsten voor bruidsparen

Ter voorbereiding op de viering van een kerkelijk huwelijk is het volgen van een huwelijkscursus voor aanstaande bruidsparen verplicht. In deze cursus wordt gesproken over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de rol van man en vrouw, de rol van gehuwden in de Kerk, huwelijk en seksualiteit en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn. Ons gaat het, naast de mooie dag en huwelijksviering, vooral om het Huwelijk daarna... 'tot de dood ons scheidt'.
 

Voorbereiding Huwelijksviering

Daarnaast zijn er gesprekken met een van de priesters van de parochie over de invulling van de huwelijksviering op de huwelijksdag. Deze gesprekken worden in overleg gehouden. 
 
De ritus van het Huwelijk kan plaats vinden tijdens een Eucharistieviering of tijdens een Viering van Woord en gebed. Als de bruid of de bruidegom niet Katholiek is, wordt in de regel gekozen voor een Viering van Woord en gebed. Er is een werkboek beschikbaar om de Huwelijksviering samen te stellen. Dit dient als basis voor de gesprekken over de liturgie van de viering.
 
 
Meer informatie en/of aanmelding
 
Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie. Dit in verband met de vereiste (kerkelijke) administratie en de catechesecursus voor bruidsparen.
Neem voor de afspraak voor de dag en het tijdstip van uw huwelijksviering contact op met de parochie, waar u uw kerkelijk huwelijk wilt vieren.


.