Steun van de parochie

IPCI Inter Parochiële Charitatieve Instelling
Naast verlichting van de pastorale noden kan de parochie binnen haar financiële mogelijkheden ook personen en projecten financieel ondersteunen.
Door de parochies van het Klaverblad zijn ook hier de taken van de werkgroepen onder een gezamenlijke PCI gebundeld.
 
Contactpersoon mevrouw M. van Bakel-Nieters tel. 023 - 584 5263
 

Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)
De MOV wil een brugfunctie vervullen tussen de kerk in de derde wereld en onze parochie.
Zo ontstaat er wederkerigheid. In overleg met het MOV dekenaat Haarlem onderhoudt zij contacten met o.a. parochianen in ontwikkelingslanden.
Om bepaalde projecten te kunnen realiseren organiseert zij de plaatselijke Adventsactie en Vastenactie.
 
Contactpersoon mevrouw Mia Versteege tel. 023 - 584 8071


Seniorenpastoraat
De werkgroep stelt zich ten doel het bieden en onderhouden van contact met de ouderen in de parochie door:
  • ouderen die dit op prijs stellen, thuis te bezoeken.
    het bezorgen van een felicitatiebrief aan de 70 en 75 jarigen
    het brengen van een bezoekje bij verjaardagen vanaf 80-85-90 jaar enz.
    een jaar na diens overlijden een bezoekje brengen bij de overgebleven partner.
  • Het verzorgen van de viering ‘Opening Werkjaar’ voor alle vrijwilligers van het seniorenpastoraat van de regio Klaverblad.
Contactpersoon mevrouw A. Selhorst tel. 023 - 584 6108
 

 Seniorenvieringen
1e vrijdag van de maand (zie vieringen in deze parochie) een seniorenviering met aansluitend koffie/thee drinken