Vieringen in deze kerk

Corona-regels in de kerk
-  De bestaande basis­regels blijven gel­den: han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis­blij­ven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnen­ruim­tes.
-  U hoeft niet te reserveren of u bij binnenkomst aan te melden om een viering bij te wonen. U heeft ook geen coronapas nodig.
-  Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Alle zitplaatsen kunnen weer worden gebruikt.
-  Er mag weer gezongen worden in de kerk, zowel volkszang als door koren.Overzicht vieringen in het Klaverblad oktober 2021