Aanbidding en lof

Iedere zondagavond is er in de parochiekerk O.L.V. Hemelvaart (Heemstede) gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en plechtig Lof.

Is de zondag nog de dag van uitrusten en opladen voor de komende werkweek? Meestal niet. Want is niet bijna ieder weekend volgepakt met afspraken en activiteiten. Wanneer is er nog wat tijd voor jezelf? Juist: iedere zondagavond in de kerk O.L.V. Hemelvaart. Dan is er aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en plechtig Lof om even te verblijven in de aanwezigheid van de Heer. Om in de stilte vreugde en verdriet te delen met Hem. Om even de stilte van het eigen hart te horen.

's zondags om 18.45 uur
parochie O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein 20, HeemstedeVrijdag om 19.30 uur in aansluiting op de H. Mis van 19.00 uur is er stille aanbidding in bovengenoemde kerk.