Misintenties opgeven

Misintenties
Een misintentie is de intentie waarvoor het heilig misoffer wordt opgedragen. Meestal betreft een intentie iemand die is overleden, maar ook de levenden kunnen herdacht worden, of een goede zaak. Het is in onze parochie gebruik dat de individuele intenties worden samengevoegd en ze worden genoemd aan het eind bij de voorbeden.

Opgeven misintenties
U kunt uw misintenties opgeven bij het parochiesecretariaat van uw eigen parochiekerk (contact parochies)