Misintenties opgeven

Misintenties
Een misintentie is de intentie waarvoor het heilig misoffer wordt opgedragen. Meestal betreft een intentie iemand die is overleden, maar ook de levenden kunnen herdacht worden, of een goede zaak. Het is in onze parochie gebruik dat de individuele intenties worden samengevoegd en ze worden genoemd aan het eind bij de voorbede.

Nalatenschap - denk ook aan uw parochie?
Steeds vaker kiezen mensen ervoor om naast de directe nabestaanden ook een of meerdere goede doelen in hun testament op te nemen. Dit kan ook uw parochie zijn. U kunt denken aan een nalatenschap of een fundatie (een soort fonds voor misintenties).

Opgeven misintenties
U kunt u misintenties opgeven bij het parochiesecretariaat van uw eigen parochiekerk (contact parochies)